PENGUMUMAN PENTING

  1. No. Hakmilik / No. Akaun boleh dirujuk pada Bil Cukai Tanah dan Cukai Petak semasa.
  2. Tutup 'Pop-Up Blocker' pada pelayan web (web browser) anda sebelum membuat pembayaran.
  3. Pembayar dimestikan mencetak resit bayaran yang dikeluarkan oleh PTG Selangor. Resit ini adalah sah dan boleh digunakan sebagai bukti bayaran.
  4. Waktu operasi perkhidmatan ini adalah 24 jam setiap hari termasuk hari cuti dan kelepasan am. Pembayaran melebihi RM30,000 boleh dilaksanakan menggunakan Akaun Bank Korporat melalui transaksi B2B. Bayaran melalui B2B akan terbatal sekiranya tiada pengesahan dalam tempoh 5 hari.
  5. Bayaran Cukai Tanah dan Cukai Petak Negeri Selangor Secara Online adalah melalui FPX (Financial Process Exchange).
  6. Pihak PTG Selangor tidak akan membuat bayaran balik kepada pembayar jika bayaran cukai yang dibuat melalui transaksi online ini melebihi daripada amaun cukai patut bayar dalam tahun semasa. Lebihan bayaran tersebut akan dikreditkan untuk bayaran cukai tahun berikutnya.

Sebarang masalah sila hubungi PTG Selangor di talian 03-5521 2538 / 03-5544 7328 / 03-5520 5636 atau e-mail ke hasilptg@selangor.gov.my.


Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor
2022